fbpx

Långsam LES är klar – hur har det gått för boxarna?

Den sedvanliga sexmånadersutvärderingen av det lokalt efterfrågade sortimentet per butik är nu färdigställd. I rankingfilen från i måndags fanns antalet LES-butiker från 1 mars publicerat för samtliga artiklar. Kanske något överraskande tidigt, förra året publicerades informationen 24 januari, i år en vecka tidigare. I dagens spaning tittar vi på vad som hänt i de stora bag-in-box-segmenten, för att därefter återkomma även med flasksegmenten.

Det lokalt efterfrågande sortimentet kan bestå av artiklar ur fasta sortimentet, tillfälliga sortimentet och beställningssortimentet. I utvärderingen rankas alla artiklar efter antal köptillfällen (kundkvitton) i butiken under sexveckorsperioden. Sedan tilldelas dessa artiklar plats i butiken tills hyllutrymmet för aktuell varugrupp (rött vin, mousserande vin etc.) och sortimentsroll (volym, profil etc.) är fullt. I rankingen från måndag 16 januari publicerades det nya antal LES-butiker som gäller för varje artikel från 1 mars. Denna ”återställning” av LES-positionerna kan innebära ganska stora förändringar i en butiks sortiment. För två år sedan gjorde vi en större analys av hur antalet positioner i olika segment förändrades efter långsamma LES-utvärderingen – den hittar du länk till nedan.

”Långsam” LES-ut är klar – hur har segmenten påverkats?

En sak som är viktig att komma ihåg är att från och med nu så har BS-artiklar som byter pris från 1 mars försvunnit ur rankingen, eftersom de slutar att utvärderas under innevarande period. Säkerligen kommer ytterligare artiklar att byta pris, men för närvarande så kan vi konstatera att t ex boxarna Stranger Zins, Casas Honestos Fresh och Le Terroir Rod de Belame högst troligt försvunnit ur rankingfilerna av denna anledning.

Röda boxar 0-66,6 kr/l

”Hur många butiker behåller Falu Rödvin?” är kanske den första frågan man ställer sig i det här segmentet. I förra veckans spaning om höstens BS-projekt tog Falu Rödvin (art nr 58370) silverplats bakom handgreppsflaskan Myth Red Blend (art nr 57905) på höstens topplista över flest nya LES-butiker. Eftersom dalahästboxen kvalificerade sig för sina LES-butiker i mitten av december och började fyllas på i hyllorna först inför nyårshelgen så kom den i butikerna först efter att långsamma LES-utvärderingen var klar. Alltså behålls samtliga butiker åtminstone till och med augusti månad, beroende på nästa utvärdering går. Med så många butiker (c:a 270 standard och 70 premium) från starten av nästa utvärderingsperiod så blir det intressant att se hur det franska vinet i kurbitsdesign kan prestera i rankingen.

Lisa 1503 (art nr 78421) omvandlar från 1 mars de flesta av sina LES till garanterade butiker, med i princip full distribution. Konsekvenserna överst i rankingen blir med hänsyn till alla ursprungsprioriteter och strategiska prioriteter inte jättestora, men t ex Levante (art nr 2377) och Viña Maipo Cabernet Sauvignon (art nr 16510) förlorar ett mindre antal butiker. Strax nedanför på topplistan kan det konstateras att Casa Nostra Appassimento (art nr 72171) nu blir mer beroende av LES-butiker, vilka kommer att utgöra hälften av dess marknadstäckning. Detsamma gäller för Castillo de Anna (art nr 22297) och Robertson Cabernet Sauvignon (art nr 2099) , som båda får den så kallade ”andra chansen” att behålla flertalet av sina tidigare garanterade butiker som LES-butiker inför en eventuell studs uppåt i garanterad distribution igen.

Gold Dust Signature Blend (art nr 56275) som lanserades i somras nådde då 120 st LES-butiker. Av dessa får man nu behålla 103 st, vilket får anses vara ganska starkt. I genomsnitt har Gold Dust sålt knappt 75 boxar per butik totalt under november och december, ett benchmark att lägga på minnet.

El Gran Botanico (art nr 2366) och Campos de Luz (72915) kommer båda från mars att öka sin garanterade distribution igen, varför ett större antal LES-butiker omvandlas till garanterad status. Men nettoantalet butiker sjunker från 322 till 268 respektive 248 till 146 när ett ganska stort antal LES-butiker försvinner för artiklarna. Trenden för marknadstäckningen från september är heller inte positiv så nästa långsamma LES-period kan bli kritisk.

Casas Honestos Smooth (art nr 78460) går från 91 till 77 LES-butiker och Candidato Ecologico (22335) från 77 till 59, och avslutningsvis tappar Sofia y Sebastian (78174) från 38 till 30 st. Av dessa är det endast Casas Honestos som just nu trendar mot någon som helst garanterad distribution från september.

Röda boxar 66,7-99,9 kr/l

I toppen av segmentet för boxar mellan 200 och 300 kr går Apothic (art nr 6420) starkt och trendar mot ökande garanterad distribution. Första artikeln med ett hack i kurvan är Casa Vinironia Appassimento (art nr 2109) som från mars kommer att få en viss andel av sin höga marknadstäckning från LES-butiker (butiker av mindre storlek, så betydelsen i volym är liten). LAB Reserva (art nr 74312) visar hur inarbetade varumärken kan ha stabilitet i antalet LES-butiker, 48 av 56 st behålls efter utvärderingen. Sämre går det för den dyrare The Wanted Zin (art nr 74659) som förlorar nära 40 st LES-butiker och är från mars nere under 400 butiker för första gången på länge.

Gosa Monastrel (art nr 6297) har hjälp av dubbla prioriteter i standardbutikerna för att hålla uppe sin garanterade distribution, vilket tillsammans med ett ökat antal LES-butiker ger ytterligare god butiksnärvaro. Detsamma gäller Casillero del Diablo (art nr 6572) som just nu innehar den sista ursprungsprioriteten.

The Big Zin (art nr 2360) kommer från mars att ha 15% av marknadstäckningen från 121 st LES-butiker, vilket är en tredjedel i butiksantal. Med Italien som ursprung och ingen annan chans till prioritet blir det viktigt att försvara dessa, för i standardsegmentet är det tydligt att varumärket är i produktlivscykelns sena fas. Lindemans Gentleman’s Collection (art nr 6075) tappar ett 50-tal garanterade standardbutiker och ett 40-tal premiumbutiker från mars, och har inte lyckats behålla särskilt många av dessa som LES-butiker.

”Guldboxen” Zinfandel 24K (art nr 53311) må ha fått konkurrens av den tidigare nämnda Gold Dust-boxen, men den första guldboxen på marknaden tickar på och klättrar uppåt i total butiksnärvaro. Att försäljningstakten i butikerna är hög visas av att i princip samtliga LES-butiker behålls (förutom de som omvandlas till garanterad status). Trots att den är dyrare så säljer den blankare guldboxen nästan dubbelt så mycket per butik – 140 boxar per butik i sina totalt 240 butiker under november-december.

Lynx Petite Sirah Zinfandel (art nr 72675) tappar netto 40 butiker och kommer att ha en hög andel av sina volymer framåt från LES-butiker, hälften i antal och 40% av försäljningsvolymen. Masi Modello (art nr 2386) lyckades i somras vända sin negativa försäljningskurva och är en av få i segmentet som ökar det totala antalet butiker från mars. Ciu Ciu Grande Sangiovese (art nr 2334) och Rocca di Montemassi Sangiovese (art nr 4586) tappar båda ett 20-tal butiker från mars, för Ciu Ciu något fler garanterade och för Rocca minskar antalet LES-butiker.

På rankingpositionerna 45 och nedåt i standardsegmentet återfinns nylanseringarna från 2022 där några nu kämpat med sin andra långsamma LES-utvärdering, medan övriga möter sin första. Giacosa Fratelli Piemonte Barbera (art nr 55132) har bra fart ut ur butik och trendar mot ett högre antal garanterade butiker från september. 13 500 sålda boxar ur 94 LES-butiker under november-december ger 145 boxar i genomsnitt per butik, och som en konsekvens behåller Giacosa Fratelli-boxen 79 LES-butiker från 1 mars.

Epicuro Zinfandel (art nr 2326) tappade i sommarens långsamma LES-utvärdering knappt hälften av sina första LES-butiker. En försäljning på c:a 115 boxar per butik under årets sista två månader gör att Epicuro minskar från 40 till 31 st LES-butiker. Höstlanseringen Buco Nero (art nr 57711) sålde knappt 90 boxar per butik i sina 101 st LES-butiker, vilket gör att den tappar till 41 st LES-butiker från nästa utvärderingsperiods start.

Största tappet får Dominio Alto Navarra Crianza (art nr 57291) som går från 171 till 21 st LES-butiker, nästan lika dramatiskt som Tegnér & Son Gran Selección i sommarens utvärdering (från 193 till 12 st). Dominio Alto-boxen når i genomsnitt knappt 60 boxar per butik i försäljning under november till december, och även om spridningen är stor mellan små och stora butiker så är det tydligt att det hade krävts betydligt mer för att behålla LES-statusen.

Crazy Cat Shiraz (art nr 50366) time:ade liksom Falu Rödvin sin lansering fint i förhållande till långsamma LES. Samtliga 86 LES-butiker följer med in i nästa utvärderingsperiod – återstår att se om den kan klättra vidare likt den vita syskonboxen Crazy Cat Chenin Blanc (art nr 56175) – mer om det längre strax.

Vita boxar 0-66,6 kr/l

I de två segmenten för vita boxar är det inte lika händelserikt som för de röda. Antalet rankingpositioner är färre liksom lanseringarna genom beställningssortimentet.

I segmentet med de lägre prissatta boxarna, under 200 kr för en 3-litersbox (åtminstone under 200 kr fram till prishöjningen 1 januari) så visar Lisa 1503 Bianco d’Artista (art nr 51788) en liknande utveckling som den röda Mona Lisa-boxen. Efter en längre tid med enbart LES-butiker, förvisso ganska många, så har artikeln från mars snudd på full garanterad distribution.

Starkt i rankingen går också In The Mood for Chenin Blanc (art nr 75765) som både ökar antalet LES-butiker något och dessutom trendar mot ännu högre distribution från september, tack vare ursprungsprioritet för Sydafrika (det öppnades ju upp för den när Foot of Africa bytte segment förra året). Viña Maipo Sauvignon Blanc (art nr 2931) behåller 92 av 98 st LES-butiker medan KWV Chenin Blanc Muscat d’Alexandrie (art nr 6344) konverterar de flesta av sina 42 st till garanterade butiker från mars.

Crazy Cat Chenin Blanc (art nr 56175) kom tidigare i höstas in i 224 st LES-butiker, och lyckas imponerande nog behålla samtliga utom en. En försäljning på 210 boxar per LES-butik under november-december bidrar till att den vita kattboxen trendar mot garanterad distribution från september.

Någonstans måste hyllplatserna tas, så några som drabbas är Black Tower Fruity White (art nr 6045), Tania (art nr 5850) och Galodoro (2707) som samtliga backar något i totalt antal butiker från mars. De tidigare BS-lanseringarna Sofia y Sebastian (51596) och Alpha Chardonnay (56249) tappar även de några butiker, från 36 till 31 respektive 16 till 8. Sofia y Sebastian hade förra vintern ett 100-tal fler butiker. Nu säljer den i genomsnitt 120 boxar per LES-butik och lyckas behålla de flesta. Alpha Chardonnay säljer c:a 105 boxar per butik och tappar hälften, så där någonstans tycks den magiska gränsen ligga i det här segmentet (men det skiljer sig naturligtvis mellan olika butiker). Båda boxarna trendar mot ett mindre antal garanterade butiker från september, men inte speciellt mycket att bygga vidare från.

Vita boxar 66,7-99,9 kr/l

I det högre prissegmentet är det status quo på topp 5. Därefter märks att Chill Out Chardonnay (art nr 22280) fått rejäl fart efter sitt designbyte. Försäljningen ut ur butikerna är hög vilket märks på att samtliga LES-butiker behålls. GW:s Vita box (art nr 72306) har ett sämre momentum och tappar för första gången från full distribution till prick 400 butiker från mars, och då med 72 st som LES-butiker.

Robertson Chardonnay (art nr 12094) , Ecologica Familias Torrentés Chardonnay (art nr 6231) och Drostdy Hof Chenin Blanc (art nr 2069) backar samtliga i totalt antal butiker i nästa utvärderingsperiod, och med ett ökat beroende av LES-butiker.

Moselland Riesling Kabinett (art nr 5135) och Eugen Alschuh Riesling Dry (5487) tappar båda några LES-butiker liksom totalt butiksantal, medan konsekvenserna är större för SomeZin Chardonnay (art nr 6355) som förlorar nästan hälften av sina LES-butiker. För den senare är hälften av butikerna nu LES-butiker, och trenden är inte positiv mot antalet butiker från september.

Pazzione Riesling by Pernilla Wahlgren (art nr 55143) var en relativt stor framgång när den lanserades förra våren – 218 LES-butiker blev facit då. Sedan försvann ett 70-tal i sommarens långsamma LES-utvärdering, och nu ytterligare 70. En försäljningstakt på 75 boxar per LES-butik var inte tillräckligt utan kvar in i nästa utvärderingsperiod finns 10 garanterade butiker och 76 st LES.

Det är inte mycket enklare för nya FS-artiklar att hålla sig kvar. Domaine Bousquet (art nr 2303) lanserades 1 mars 2022 och har efter sina 12 månader med full distribution inga garanterade butiker kvar. Med i genomsnitt 25 sålda boxar per butik under november-december (en box varannan dag per butik) blir det endast 16 av 449 garanterade butiker kvar som LES-butiker. Detta är dock fler butiker än vad LUSH Sauvignon Blanc (art nr 56230) kommer att ha kvar. Med en senare lansering i våras säkrade LUSH sina 127 LES-butiker över den första långsamma LES-utvärderingen, men där dess koncernkollega Gold Dust som konsterades ovan sålde 75 boxar per butik under nov-dec så har den vita gnistrande boxen bara nått drygt hälften, c:a 40 boxar per butik under de två månaderna. Det ger inte fler än 11 st LES-butiker kvar från mars.

Tack för att du orkade läsa ända hit. Håll utkik på vår hemsida efter nästa spaning om flasksegmenten En avslutande teaser: Myth Red Blend lyckades behålla 294 st av sina 373 LES-butiker TROTS att den kom in i butikerna först den 1 december, mitt i den långsamma LES-utvärderingen. Hur gick det till…?

Johan Sjökvist

Dela:

Systembolaget om 2023 – tre färska spaningar

Torsdag 15 februari arrangerade Systembolaget ett leverantörsmöte. Trots ett antal viktiga förändringar i en nära framtid så handlade större delen av presentationen om att titta

Case i fokus – This is The Bomb

Välkommen till en ny programpunkt i våra nyhetsbrev och på hemsidan: Case i fokus. Här är tanken att djupdyka i ett aktuellt projekt, varumärke eller

Kontakta oss

Joanna LeBlanc, 0708 472210 joanna@spinthebottle.se 

Johan Sjökvist, 0727 110225 johan@spinthebottle.se 

Niclas Tuomela, 0766 399715 niclas@spinthebottle.se