fbpx

Vad händer i bag-in-box-segmenten i höst efter prisjusteringarna?

Del 1: Röda viner

Denna spaning fokuserar på ett antal artiklar med röda viner på bag-in-box utifrån ett antal mer eller mindre sannolika prisjusteringar inför höstens utvärderingsperiod. Vad händer om en eller flera av ett antal boxar precis runt segmentsgränsen ändrar (höjer) sitt pris och byter segment? Hur trångt riskerar det att bli i boxsegmenten när det gäller de olika prioriteringarna och konkurrensen om framtida garanterad distribution? Vi börjar som sagt med de röda, nästa vecka spanar vi vidare på boxarna med vita viner.

Den 21 juni var det deadline för Systembolagets prisändringsperiod inför sortimentsskiftet 1 september. Sedan förra prisändringsperioden i december 2021 har kostnaderna i branschen ökat kraftigt och de flesta förväntar sig om inte stora så åtminstone många höjningar av olika artiklars pris i butik till konsument. Under våren har röster höjts för att Systembolaget skulle möjliggöra ett extra tillfälle för prisjusteringar inför sommarperioden, så att leverantörerna skulle kunna kompensera sig för de snabbt ökande insats- och transportkostnaderna. I slutet av maj meddelade dock Systembolaget att bland annat konkurrensrättsliga orsaker gör att man inte kan släppa igenom några justeringar utöver de två ordinarie per år.

Det naturliga för varumärkesägare och importörer är såklart att utgå från de egna kostnaderna för att ta ansvar för marginaler och lönsamhet. Men samtidigt är branschen styrd av volymer och då blir framtida konsekvenser i butikstäckning och möjliga volymer en viktig faktor i beslutsfattandet om vilken prispunkt man ska välja.

Eftersom den kompletta informationen över samtliga artiklars nya priser inte kommuniceras förrän i slutet av augusti, precis före starten på nästa utvärderingsperiod, så väntar en period full av spekulationer och scenarion modell ”what if..”. Framför allt de fyra stora bag-in-box-segmenten för röda och vita viner med olika prisnivåer är spännande att titta närmare på. De senaste åren har ett antal lanseringar i segmenten för 3L-boxar under 200 kr drivit på en lågpristrend mot allt större volymer. Samtidigt har antalet artiklar i segmenten med boxar mellan 200 och 299 kr ökat och en utveckling mot högre prisnivåer för ett antal artiklar noterats. Antalet prioriterade positioner för ekologiska och etiska artiklar är begränsat liksom antalet ursprungsprioriteringar (vilka dessutom enbart gäller för land, inte regioner eller områden). Tillsammans representerar de fyra segmenten närmare 45 procent av den totala volymen vin som säljs på Systembolaget, något som gör det högintressant att resonera kring hur eventuella prisjusteringar påverkar de olika artiklarna och importörerna – samt naturligtvis i en förlängning deras val av strategier för marknadsföring och säljaktiviteter.

Fokus för spaningen är de bag-in-boxar som idag kostar 199 kr för tre liter vin. Skulle dessa höja sitt pris så medför det ett byte av segment till det där boxarna kostar 200-299 kr (eller som segmentet heter i rankingen 2302 Rött Vin Box >2L (66,7-99,9 kr/L, eftersom det också inkluderar några 2,25L-boxar). Totalt finns i sortimentet 22 bag-in-box-artiklar med rött vin som kostar 199 kr, varav 17 st med meningsfull butiksnärvaro (garanterad distribution + LES-butiker). Naturligtvis kan ett vin med lägre pris höja hela vägen upp till över 200 kr, men någonstans måste man avgränsa spaningen. Låt oss studera 199-kronorsboxarna en efter en, sorterade i storleksordning.

Den historiska storsäljaren Umbala (artikelnummer 235308, Sydafrika) är först ut och verkligen värd att hålla koll på. För två år sedan höjdes priset på Umbala med 10 kr till 209 kr och artikeln bytte segment och konkurrentsituation. Efter två utvärderingsperioder i det dyrare segmentet sänktes priset till 199 kr igen, efter att maximal butikstäckning säkrats genom att Umbala knipit en ursprungsprioritet i det dyrare segmentet ovanför.

Levante Merlot (237708, Italien) har en nedåtgående trend i antal butiker och skulle troligen få det tufft i det dyrare segmentet med det stora antalet italienska boxviner. I mars höjde man priset från 194 till 199 kr, något som minskar sannolikheten för ännu en prishöjning i september.

För Leva Reserve (7287508, Bulgarien) väntar full distribution nästa period samt troligen även över nästa sommar, tack vare dubbel prioritet – både ursprung och etisk. Om Leva skulle höja sitt pris blir det Hope Grand Reserve (216508, Sydafrika) i det dyrare segmentet som får se sin etiska prioritet konkurrensutsatt. Även Leva var dock tidig och höjde från 195 till 199 kr i mars, så Hope kan troligen andas ut en stund till.

Viña Maipo (1651008, Chile) har hamnat i en cykel med varannan utvärderingsperiod lite högre distribution och varannan lite lägre. De tappade garanterade butikerna har man lyckats behålla som LES-butiker. Skulle artikeln höja sitt pris ännu en gång (i mars höjde man från 195 till 199 kr) så blir det eventuellt strid med koncernkollegan Casillero del Diablo (657208, Chile) om den senares ursprungsprioritet. Kom dock ihåg att ursprungsprioriteten ju inte gäller ett specifikt land, utan finns till för att säkra variationen av ursprung. Casillero del Diablo har för närvarande den näst sista prioriteten i både butiksbehov standard och premium.

Palazzo Mio Rosso (235708, Italien) är den toppsäljande ekologiska boxen i det lägre segmentet, och har som ett resultat full garanterad distribution, 447 butiker. I det dyrare segmentet är det storsäljaren Casa Marrone (72497, Italien) som är bästsäljande ekologiskt, och med priset 295 kr skulle Casa Marrone krossa Palazzo Mio Rosso i rankingpoäng och kampen om den högsta ekoprioriteten – om nu inte Casa Marrone höjer sitt pris till över 300 kr…?

Casas Patronales (213008, Chile) är relativt stabil i antal butiker, men utan någon prioritet ganska sårbar – den måste ju förtjäna sin egen framgång med varenda rankingpoäng den kan få. Dock är den etiskt certifierad, så om Leva Reserve och Viña Maipo skulle byta segment enligt ovan så skulle Casas Patronales kunna stå med dubbel prioritet från september. Om priset måste höjas så blir det framför allt tufft i premiumrankingen.

Casa Nostra Appassimento (72171, Italien) ökar något i distribution från september men trendar i nuvarande ranking mot en tuffare nästa sommar, framför allt i premium. Utan några chanser till prioriteringar för Casa Nostra skulle det vara att hoppa ned i en kokande gryta av tuff konkurrens, åtminstone rankingmässigt.

El Gran Botanico (2336608, Spanien) tappade viktiga positioner i förra perioden, september till februari. Med ett par trappsteg lägre ned i ekologisk prioritet blev resultatet klart färre butiker nu i höst, så utöver att den nuvarande långsamma LES-utvärderingen är mycket viktig för artikeln behöver något göras för att maximera försäljningen i höstens färre butiker – är ett högre pris rätt väg då?

Campos de Luz Garnacha (72915, Spanien) var just den artikel som körde om El Gran Botanico, och med en positiv trend i distribution ökar friheten att agera. Men om Campos de Luz skulle öka priset till över 200 kr så väntar spansk och eko-konkurrens i det dyrare segmentet från såväl Gosa Monastrel (629708, Spanien) som Sangre de Toro (244208, Spanien).

Ecologica Family Reserve (651208, Argentina) hade en riktigt svag utveckling i rankingen under 2020 och 2021, men när man sänkte priset från 209 till 199 kr i september 2021 så vände utvecklingen. Volymerna har ökat, men framför allt har rankingen stabiliserats genom såväl eko- som ursprungsprioritet. Osvuret är bäst, men det skulle förvåna åtminstone rankingmässigt om Ecologica återvände till prisnivån ovanför 200 kr.

La Boca Malbec (638308, Argentina) har en svag utveckling och tappar kraftigt i butiksnärvaro kommande period och enligt aktuellt rankingläge även nästa sommar.

Castillo de Anna (2229708, Spanien) höjde till 199 kr i mars och har ett tufft läge i innevarande periods ranking. Visserligen ökar antalet butiker i september, men med ännu en prishöjning är det nog stor risk att resterande garanterade butiker försvinner och artikeln helt får förlita sig på lokalt starka fästen och en LES-närvaro.

Tommolo (234808, Italien) och Robertson (209908, Sydafrika) är de två sista 199-kronorsboxarna med en marknadstäckning över 25 procent (cirka 150 butiker totalt för båda). Tommolos utveckling inför hösten är svag medan Robertson kommer att omvandla LES-butiker till garanterade från september. Robertson ser dock ut att få svårt att öka eller ens behålla de garanterade butikerna i det dyrare segmentet, så liksom för Castillo de Anna så blir LES-butiker avgörande för att finnas kvar långsiktigt.

Sista artikeln med garanterad distribution är Le Terroir Reserve (7776308, Frankrike) som tack vare ursprungsprio och ett antal LES-butiker har chans att hänga kvar i sortimentet. I det dyrare segmentet skulle dock ursprungsprioritet vara osannolik.

De sista tre artiklarna med prislappen 199 kr har enbart LES-närvaro. Även om de skulle lyckas bra i den pågående långsamma LES-utvärderingen gör de inga avtryck i rankingen i endera segmentet. Lyngrove (2800808, Sydafrika), Taverna Boas Vindas (464708, Portugal) och Roots Drostdy Hof (1203808, Sydafrika) är alla i slutet av sin livscykel, kanske är en prissänkning för att rensa lagren troligare för dessa tre artiklar.

Tack för att du orkade läsa hela vägen hit. Prisändringsperioderna är vinmarknadens egen ”silly season” med nästan lika många rykten om övergångar mellan segment som när fotbollsstjärnorna byter klubbar. Nästa vecka fortsätter vi skvallerspekulationerna om de vita boxarna – till dess önskar vi trevlig midsommar!

Johan Sjökvist

Dela:

Kontakta oss

Joanna LeBlanc, 0708 472210 joanna@spinthebottle.se 

Johan Sjökvist, 0727 110225 johan@spinthebottle.se 

Niclas Tuomela, 0766 399715 niclas@spinthebottle.se