fbpx

Möjliga prisjusteringar i bag-in-box-segmenten – vi spanar vidare

Del 2 – vita viner

Tisdagen den 21 juni 2022 var sista dagen för Systembolagets prisändringsperiod inför sortimentsskiftet 1 september. På grund av ökande kostnader på många områden förväntas många artiklar höja sitt pris i butik till konsument. Därför är det intressant att spekulera kring konsekvenserna av eventuella prisjusteringar i olika segment. Förra spaningen hade fokus på vad som skulle hända om en eller flera av ett antal boxar med rött vin runt segmentgränsen, 199/200 kr för en trelitersbox, skulle höja sitt pris och byta segment. Du hittar förra veckans spaning här. I den här artikeln fortsätter vi att studera de vita vinerna på bag-in-box.

Liksom förra veckan är huvudfokus för spaningen de bag-in-boxar som i dag kostar 199 kr för tre liter vin. Skulle dessa höja sitt pris så medför det ett byte av segment till det där boxarna kostar 200-299 kr (eller som segmentet heter i rankingen 3302 Vitt Vin Box >2L (66,7-99,9 kr/L, eftersom det även inkluderar några 2,25L-boxar).

Totalt finns i sortimentet 14 bag-in-box-artiklar med vitt vin som kostar 199 kr, varav 11 med meningsfull butiksnärvaro (garanterad distribution + LES-butiker). Sorterade efter försäljningsvolym så är det följande:

Leva Chardonnay Dimiat & Muscat (artikelnummer 261908, Bulgarien, Hållbart val/Fair for Life) har en något lägre försäljningsvolym än Castillo de Gredos (1279808, Spanien, 169 kr) i segmentet, men tack vare det högre priset flest rankingpoäng i både standard och premium. Priset på 199 kr har legat fast en längre tid. Skulle Leva höja priset till över 200 kr skulle nuvarande försäljningsvolym räcka till att bevara ursprungsprioriteten (liksom etisk prioritet) och en fortsatt maximal framtida distribution.

Även Foot of Africa Chenin Blanc (2700308, Sydafrika, Hållbart val) har legat på 199 kr i pris åtminstone fyra utvärderingsperioder bakåt. I det högre segmentet är KWV Chardonnay den bäst säljande boxen från Sydafrika och åtminstone i butiksbehov premium skulle det kunna bli en match om den senares nuvarande ursprungsprioritet.

Il Nostro Catarrato Chardonnay (2297308, Italien, Ekologisk) har en negativ utveckling och trendar just nu mot att tappa den nuvarande maximala marknadstäckningen från mars 2023. I det högre segmentet har Moncaro Verdicchio (2242408, Italien, Ekologisk, 239 kr) just nu högst rankingposition med ekologisk prioritet, men den positionen skulle troligen Il Nostro utmana om priset höjs och artikeln kliver in i segmentet med boxar över 200 kr för 3 liter. Kanske skulle en prishöjning vara ett sätt för Il Nostro att öka chanserna att studsa upp i framtida distribution igen.

Robertson Chardonnay (1209408, Sydafrika, Hållbart val) har en tuff utveckling med just nu sjunkande antal framtida butiker i både standard och premium. Från att i höstas ha haft full distribution pekar aktuell ranking nu på en halvering till nästa sommar. Det finns inte så mycket att hämta i form av ursprungsprioritet med båda KWV-boxarna troligen ovanför i det dyrare segmentet, och utan vare sig ekologiskt eller etiskt märkt vin finns bara hyllkantsmärkningen för Hållbart val som räddningsplanka i rankingen.

KWV Chenin Blanc Muscat (634408, Sydafrika) har de två systerartiklarna KWV Chardonnay (705508, 239 kr) och KWV Sauvignon Blanc (562608, 219 kr) i segmentet ovanför. Före frågan om vad en prishöjning leder till i form av rankingkonsekvenser har det troligen diskuterats om man vill ha internkonkurrens mellan tre boxar i samma segment. KWV Chenin Blanc Muscat är för närvarande stark i standardbehovet men förlitar sig på enbart LES-butiker när det gäller butiksbehov premium.

Viña Maipo Sauvignon Blanc (293108, Chile) har en liknande situation som KWV Chenin Blanc – god distribution i standard men inga garanterade premiumbutiker, enbart LES. I nuvarande segmentet har artikeln från Chile den sjunde och sista ursprungsprioriteten, men eftersom det endast är sex prioriteringar för ursprungsland i det dyrare segmentet så behöver i så fall GW:s Vita Box (7230608, Portugal, 249 kr) passeras.

Ecologica Familias Torrentés Chardonnay (623108, Argentina, Ekologisk, FairTrade och Hållbart val) har tack vare ekologisk prioritet och 138 LES-butiker en fortsatt hög butiksnärvaro. Eftersom artikeln ligger längre ned i antal rankingpoäng så beror utfallet efter en eventuell prishöjning på hur de bättre säljande konkurrenterna agerar. En ensam höjning skulle kunna innebära etisk prioritet i det högre segmentet, kanske även ekologisk. Men om flera andra också höjer så kan Ecologica stå helt utan ”bonusbutiker” och ha en tuff väg framåt för att öka antalet garanterade butiker.

Galodoro (270708, Portugal) har en svag utveckling i rankingen, framför allt i standard, och inte mycket talar för att det skulle bli enklare att vända den negativa trenden i segmentet med dyrare boxar.

Königsmosel Riesling (746908, Tyskland) har en lägre distribution från september än den här utvärderingsperioden, men ser just nu ut att kunna studsa upp från mars igen. Ett högre pris från september skulle kunna ge bättre förutsättningar till garanterad distribution i den nedre änden av det dyrare segmentet, lite beroende på hur många av de nuvarande butikerna (garanterade och LES) som artikeln lyckas få med sig från 1 september.

Cameleon White Blend (251908, Argentina, Ekologisk, Fair for Life, Hållbart val) och Viña Maipo Chardonnay (7218508, Chile) har just nu enbart 58 respektive 25 LES-butiker, men för Cameleon finns en liten chans att nå den lägsta garanterade distributionen i standard. Även Ramos Elegant White (7903408, Portugal) har uteslutande LES-butiker i nästa utvärderingsperiod och ett högre pris skulle inte medföra någon skillnad i chanserna att enbart baserat på dessa nå en garanterad distribution.

Avslutningsvis har vårens nylansering Alpha Chardonnay (5624908, Australien) just kommit in i en handfull LES-butiker. Aktiveringen för att skapa beställningar fortsätter, men det skulle överraska om ett prisskifte redan fanns i planerna – håll utkik i veckorankingen för att se om artikeln försvinner, det är i så fall tecknet på att den slutar utvärderas den här perioden. För övriga artiklar i spaningen får vi vänta till runt den 30:e augusti när den så kallade Prisrapporten skickas ut från Systembolaget.

Tack för att du tog del av denna spaning. Nu tar vi sommarlov från spaningshåll, vad gäller hemsida och nyhetsbrev, men vill du utmana oss angående egna analyser eller perspektiv har vi självfallet datorn inom räckhåll från hängmattan. Trevlig semester när den kommer och lycka till med sommarförsäljningen!

/ Johan Sjökvist

Dela:

Kontakta oss

Joanna LeBlanc, 0708 472210 joanna@spinthebottle.se 

Johan Sjökvist, 0727 110225 johan@spinthebottle.se 

Niclas Tuomela, 0766 399715 niclas@spinthebottle.se