fbpx

Fem anledningar till att annonsera ditt vin på YouTube

Vi får allt fler frågor om videoannonsering på YouTube, i takt med att möjligheterna till TV-reklam för vin blir både färre och mer kostsamma. Hur ska man tänka i sin kampanjplanering när det gäller produkter som tidigare vunnit på att marknadsföras i TV, eller för artiklar som förr kanske inte haft resurser att producera och köpa TV-reklam? Möjligheterna är stora och fördelarna många, här har vi försöka samla de enligt oss främsta argumenten för att överväga YouTube i sin kampanjplanering.

1: Mycket högre räckvidd än annan TV- och videoreklam.

YouTube har enligt undersökningen Svenskarna och Internet en daglig räckvidd på 35 procent och 56 procent använder kanalen minst varje vecka. Vill du nå yngre målgrupper är YouTube överlägset jämfört med linjär-TV och play-TV. Upp till 40 års ålder har YouTube betydligt högre räckvidd jämfört med linjär-TV, därefter passerar linjär-TV (dock främst de TV-kanaler där du inte kan annonsera, t ex SVT och TV4) i total räckvidd, men YouTube har fortfarande höga nivåer hela vägen upp till 70-årsåldern. Alltså, vill du nå yngre målgrupper med film är YouTube ett måste, och i princip har YouTube över hela livet högre räckvidd än de linjär- och play-kanaler som tillåter alkoholreklam.

2: Mer engagerande än statiska bilder och film med lägre skärmtäckning.

Man tittar på YouTube på större skärmar och filmer på YouTube täcker en större del av skärmen. Vi har i aktuella kampanjer sett att över hälften av tittarna ser på YouTube via sin TV-skärm, alltså fler än antalet som ser via mobil, läsplatta och dator tillsammans. YouTube har generellt en högre del av skärmen som används för exponering jämfört med till exempel Facebook och displayannonsering. Större skärm och större del av skärm som täcks av film har studier visat ger bättre effekter, både när det gäller observation och koppling till försäljning.

3: Mycket bättre möjligheter till målgruppsstyrning.

YouTube har överlägsna möjligheter till olika målgruppsstyrningar. När annan TV-reklam enbart har ålder som parameter och enbart tillåter reklam på natten för linjär-TV kan videokampanjer på YouTube styras för att nå en definierad målgrupp vid viktiga ögonblick. Det går att nå specifika eller nischade målgrupper baserat på vilka de är, vad de är intresserade av och vilket innehåll de konsumerar. YouTube har även mycket bättre uppföljningsinstrument och mer data, vilket möjliggör djupa insikter om mottagarna av reklamen och i förlängningen nya kreativa idéer och uppslag kring hur de kan nås och engageras.

4: Mer kostnadseffektivt och flexibelt budgetmässigt.

I och med det högre utbudet av olika annonseringsmöjligheter och variationen på sätt att köpa YouTube-reklam så blir kostnadseffektiviteten för dig som annonsör högre. Dels så kan du välja annonsformat, till exempel non-skip ad, bumper ad, true views m.m., och dels så betalar du bara för faktiska tittare, inte för de som går till kylskåpet, på toaletten eller uppdaterar sig på det sociala flödet under reklambreaket. Möjligheten att köpa antingen med fast prissättning i olika nätverk eller programmatiskt genom budgivning ger också en stor flexibilitet kring de prisnivåer du är beredd att betala. I slutändan innebär det här att även produkter och varumärken med lägre budgetar, geografiska begränsningar eller kortare projekt kan använda YouTube för annonsering, jämfört med traditionell TV-reklam som enbart varit aktuella för artiklar med rikstäckande distribution och hög reklambudget.

5: Goda möjligheter att komplettera annonsering med eget videoinnehåll.

På samma sätt som annonsering och utskick kompletteras med landningssidor och artiklar kan reklamfilmer på YouTube ackompanjeras av eget videoinnehåll i olika format och längder. I stället för att klick enbart driver till Systembolagets produktsida kan du leda vidare till en egen YouTube-kanal eller till annat innehåll om din producent eller varumärke. Konsumenter som är nyfikna på mer information kan där erbjudas videos med exempelvis längre vinprovningar, mer produktinformation, receptinspiration och tips på smakmatchningar, producentintervjuer, information om hållbarhet etc. Är det taktisk reklam du behöver fyller enbart annonsering kanske sitt syfte, men är det långsiktig lojalitet och engagemang du vill skapa så kan YouTube även där spela en viktig roll i din marknadsföringsmix.

Finns det då inga nackdelar med att annonsera på YouTube? Jo, det man behöver se upp med är den höga andelen av användargenererat innehåll. Detta kan innebära en ökad risk för exponering intill så kallat ”icke brand-safe” innehåll. Du kan också behöva tänka till kring ”brand suitability”, dvs vilken typ av kontext och innehåll som passar din reklam allra bäst. Att göra reklam för ett vin före en film om studenter som åker lastbilsflak kanske är ”brand safe”, men att göra det före innehåll om mat- och vinmatchning är mer ”brand suitable”.

Lycka till med annonseringen på YouTube (eller andra plattformar). Vill du ha hjälp så hjälper vi dig gärna med förslag på hur du kan arbeta med annonsering och även med eget videoinnehåll. Kontakta oss på hej@spinthebottle.se – tack för uppmärksamheten!

Dela:

Kontakta oss

Joanna LeBlanc, 0708 472210 joanna@spinthebottle.se 

Johan Sjökvist, 0727 110225 johan@spinthebottle.se 

Niclas Tuomela, 0766 399715 niclas@spinthebottle.se