fbpx

Hur har periodens topp-säljande BS-artiklar klarat den långsamma LES-utvärderingen?

Var sjätte månad gör Systembolaget en utvärdering för att se vilka artiklar som kvalificerar sig för fortsatt lagerföring i butikernas LES, det lokalt efterfrågade sortimentet som anpassas för varje enskild butik. Utvärderingen görs före sortimentsskiftena 1 mars och 1 september och baseras på försäljningen under de sex senaste veckorna. Det lokalt efterfrågande sortimentet kan bestå av artiklar ur fasta sortimentet, tillfälliga sortimentet och beställningssortimentet. I utvärderingen rankas alla artiklar efter antal köptillfällen i butiken under sexveckorsperioden. Sedan tilldelas dessa artiklar plats i butiken tills hyllutrymmet för aktuell varugrupp och sortimentsroll är fullt.

I förra veckan, måndag 24 januari, syntes resultatet av den senaste långsamma LES-utvärderingen i Systembolagets veckoranking. ”Nollställningen” av butikernas lokalt efterfrågade sortiment inför det kommande sortimentsskiftet har de senaste gångerna inneburit att många nykomlingar haft svårt att hålla sig kvar på butikshyllorna. ”Rena slakten” var en kommentar vi hörde i veckan från en importör med ett BS-projekt från i höstas. I denna första spaning om långsamma LES-resultat studeras ett antal av höstens bästsäljande BS-artiklar för att se om de utöver att lyckas ta sig in i butikernas sortiment även lyckats hålla sig kvar inför den kommande perioden.

I segmentet Rött vin 0-79 kr så trendar La Scoperta Barbera d’Asti (Nelex, art nr 53049, 89 kr för 1L, lanserad 15/9 2021) just nu mot 89 garanterade butiker från september 2022. Efter höstens lanseringsfas så fanns artikeln i 165 LES-butiker under december, tack vare totalt 22 500 sålda flaskor. Men uppenbarligen var det för sent att hinna in i butikerna först till 1 december, för efter den långsamma LES-utvärderingen så tappar artikeln till 26 st butiker från 1 mars.

I Rött vin 80-99 kr så studerar vi 150+1 Barbera Piemonte (Chris-Wine, art nr 52951, 99 kr, lanserad 10/8 2021) som i dagsläget ser ut att få 225 garanterade butiker från september. Med lansering i augusti så fanns artikeln i 115 butiker i november och knappt 140 st i december, efter beställningar och försäljning motsvarande ganska precis 30 000 flaskor. Här gick långsamma LES något bättre, men innebär ändå ett tapp från 139 st butiker till 74 st vid sortimentsskiftet 1 mars.

I Rött vin 100-119 kr har ”läppvinet” Rossetto (Urban Wines, art nr 52856, 119 kr, lanserad 23/8 2021) stått ut på hyllan i de 353 (!) LES-butiker som skapades från november. Volymerna under utvärderingsperioden är mycket goda, framför allt i standardbutiker där artikeln ligger på en tredjeplats i rankingen. Totalt innebär det att Rossetto trendar mot i princip full marknadstäckning från september, och eftersom den klarar att behålla hela 315 av de 353 LES-butikerna från 1 mars finns förutsättningar att fortsätta att växa även under sommarperioden – om konsumentefterfrågan på den spektakulära designen håller i sig.

I Rött vin 120-149 kr har även Casteloro Valpolicella Ripasso (Fields Wine Company, art nr 52568, 129 kr, lanserad 4/8 2021) förutsättningar att stå ut på hyllan, med sin korta, portvins-liknande flaskform (den elake skulle säga ”Three Finger Jack-kopia”). Casteloro tog sig in i 94 st LES-butiker från november och ökade till 113 st från december, som en följd av totalt 17 000 flaskor i försäljning till och med december. Trenden just nu går mot 127 st garanterade butiker från september, men antalet LES-butiker sjunker till 42 st från 1 mars.

Hack i häl i samma segment är det värt att nämna Luna di Mezzanotte (Nigab, art nr 53290, 129 kr, lanserad 1/9 2021), som på många sätt påminner om Casteloro ovan. Försäljningsvolymerna i standard är närapå identiska, men där Casteloro ser ut att säkra en strategisk prioritet (ekologisk) och en högre butikstäckning så trendar Luna di Mezzanotte mot klart färre garanterade butiker, 38 st totalt. Även i LES-butiker är resultaten lika, för Luna di Mezzanotte var toppnoteringen 127 st som nu efter långsamma LES-utvärderingen blir lika många som Casteloro, 42 st från 1 mars.

I Rött vin 150-199 kr är Fortellino Amarone (Urban Wines, art nr 52843, 169 kr, lanserad 23/8 2021) den nylansering från i höstas som haft högst försäljningsvolym via beställningar och ut ur butik – totalt 19 000 buteljer till och med december. Från november hade den drygt 150 LES-butiker, men eftersom segmentet har så många rankingpositioner med olika ursprungsprioriteter så har denna ”vanliga” Amarone från Venetien och Valpolicella svårt att nå en hög garanterad distribution från september 2022. Just nu är trenden bara en handfull butiker, och från 1 mars sjunker antalet LES-butiker till 59 st.

I Rött vin 200-299 kr sticker Jean Viderue Châteauneuf du Pape (Urban Wines, art nr 53014, 229 kr, lanserad 20/10 2021) ut. Lanseringen i oktober gjorde att den bara fanns i 26 LES-butiker i december, men i januari ökade detta till 219 st efter totalt 15 000 sålda artiklar till och med december. Eftersom LES-utvärderingen uppenbarligen bara kunde omfatta de 26 första butikerna så spelar det ingen roll att 17 av dessa försvann, de nära 200 nytillkomna från januari finns ju kvar över hela nästa utvärderingsperiod. Från 1 mars finns artikeln i 202 st LES-butiker, tack vare denna goda timing i konverteringen till LES-butiker. Att trenden för närvarande är mot 203 st garanterade butiker från september gör inte saken sämre.

Höstens mest lyckade boxlansering är guldboxen Zin (Oenoforos, art nr 53311, 249 kr, lanserad 16/8 2021). 104 st LES-butiker i oktober ökade till 211 st från november, och väl på hyllan tycks guldfärgen ha uppmärksammats av konsumenterna. Försäljningstrenden är fortsatt ökande och det kan bli mer än de 127 st garanterade butiker som senaste rankingen visar. Desto mer imponerande är att bara tre LES-butiker försvann i utvärderingen, från 1 mars skimrar det fortfarande guldaktigt i 208 st LES-butiker. 

Bland vita viner finns inte speciellt många som snabbt byggt butiker eller lyckats klättra i rankingen till positioner med garanterad marknadstäckning. Ett undantag finns i Vitt vin 100-119 kr där Terroir Sauvage Blanc (Urban Wines, art nr 53098, 119 kr, lanserad 24/8 2021) sålt nära 11 000 flaskor under september till december. Som mest blev det 95 st LES-butiker från november och en trend för den ackumulerade försäljningen mot just nu knappt 80 garanterade butiker. Det var dock svårt att hålla i LES-butikerna, så från 1 mars finns bara 19 st kvar.

Höstens stora trend var Champagne till ett pris under 200 kr flaskan, där vi tidigare kommenterat hur detta påverkade fördelningen mellan de olika segmenten. Nicolas Brobergière (Urban Wines, art nr 52077, 189 kr, lanserad 23/8 2021) fanns lagom till november i 314 st LES-butiker och hade en extrem utveckling under årets avslutning. Just nu ligger artikeln på sjätte plats i både standard och premium, med en trend mot 377 garanterade butiker från september i år. Men den långsamma LES-utvärderingen talar ett annat språk, enligt den har artikeln bara sålt tillräckligt bra i 30 butiker som den får behålla som LES från 1 mars. Det blir uppenbarligen kostsamt att inte vara köpbar i butikerna när det är antalet kvitton som avgör LES-positionerna.

Debuchy (Enjoy Wine, art nr 51619, 195 kr, lanserad 21/4 2021) är egentligen en för tidig lansering för att ingå i översynen av höstens projekt, men vi tar med den ändå eftersom jämförelsen med Nicolas Brobergière är intressant. Där den senare gick rejält torrt och tappar väldigt många LES-butiker så lyckas Debuchy bättre. De 147 st LES-butiker som man haft sedan augusti och framåt blir visserligen 52 st från 1 mars, men fortfarande finns chans att säkra 150+ garanterade från september.

Den tredje Champagne-lanseringen, Champagne Comtesse de Neples (Fields Wine Company, art nr 52537, 189 kr, lanserad 8/9 2021), är den av de tre som är bäst positionerad för sommarperioden. Av 323 st LES-butiker efter lanseringen lyckas man  behålla 178 st från 1 mars, trots många dagar i december med tomma butikshyllor. Rankingmässigt ser det svårt ut att hinna skapa speciellt många garanterade butiker från september, så utmaningen blir att försöka dominera under mars till augusti (då de två andra artiklarna har klart färre butiker) och lyckas lika bra i sommarens långsamma LES-utvärdering inför höstsäsongen. Vi får kanske anledning att återkomma till Champagne Comtesse de Neples när resultaten av nästa utvärdering kommer, troligen i början av juli.

/ Johan Sjökvist

Dela:

Kontakta oss

Joanna LeBlanc, 0708 472210 joanna@spinthebottle.se 

Johan Sjökvist, 0727 110225 johan@spinthebottle.se 

Niclas Tuomela, 0766 399715 niclas@spinthebottle.se